Poker

Poker is een bekend kaartspel dat steeds meer gespeeld wordt door Nederlanders. Vooraf aan het spelen van dit kaartspel is het echter wel handig om te weten hoe de poker spelregels precies in elkaar steken. Zonder deze kennis is het erg lastig om goed poker te kunnen spelen, dus is het goed inlezen van de poker spelregels ten zeerste aan te raden.

Online poker spelen? Bekijk onze online poker pagina voor meer informatie!

Poker wordt gespeeld met een standaard kaartspel. Alle kaarten van alle suits zijn dus aanwezig; aas, cijfers 2-10, boer, vrouw en koning. Bij poker is het de bedoeling dat de speler de twee kaarten in de hand kan gaan combineren met de kaarten die op tafel gelegd worden. Een ronde poker verloopt als volgt:

Poker SpelenDe speler naast de dealer zet de small blind in. Deze wordt vooraf aan de ronde vastgesteld. De volgende speler zet de big blind in. Dit is over het algemeen tweemaal de small blind.

Zodra de blinds ingezet zijn, krijgen alle spelers twee kaarten gedeeld. Zodra alle spelers de kaarten hebben, zal de persoon na de big blind mogen aangeven wat deze gaat doen. Deze heeft drie opties:

Call - De speler gaat akkoord met de big blind en zet deze ook in
Raise - De speler plaatst bovenop de big blind minimaal nogmaals de big blind en verhoogt hiermee de inzet.
Fold - De speler geeft de kaarten op.

De speler heeft ook nog een vierde optie, namelijk check. Dit kan alleen gedaan worden wanneer de speler evenveel inzet voor zich heeft staan als anderen.

Na de eerste spelronde

Zodra de eerste spelronde voldaan is, en iedereen gecalled of gefold heeft, wordt de flop op tafel gelegd. Hierbij komen drie kaarten op tafel. Zoals hierboven beschreven, zullen de spelers hetzelfde ritueel doormaken. De spelers mogen checken, betten (raisen maar zonder eerdere bet) of folden. Hierna komt er nog een kaart op tafel, de turn. Dit luidt nogmaals eenzelfde ronde in. Uiteindelijk komt ook de river op tafel, de vijfde en laatste kaart.

Zodra alle kaarten op tafel liggen, mogen de spelers nog een laatste inzet doen. Gaan twee spelers ook na de river nog samen door, dan moeten zij de kaarten openleggen. De speler met de hoogste kaarten wint uiteindelijk. De volgende combinaties kunnen gemaakt worden met de kaarten in de hand en die op tafel. Deze zijn op volgorde van laag naar hoog weergeven:

High card - De speler heeft een hoge kaart in de hand en heeft geen andere combinatie kunnen maken.
One pair - De speler heeft een paar
Two pair - De speler heeft twee paar.
Three of a kind - De speler heeft drie dezelfde kaarten.
Straight - Vijf opeenvolgende kaarten van verschillende suits.
Flush - Vijf kaarten uit dezelfde suit.
Full house - Vijf kaarten; three of a kind en one pair.
Four of a kind - Vier dezelfde kaarten
Straight flush - Combinatie van de straight en de flush. De speler heeft vijf opeenvolgende kaarten, uit dezelfde suit.
Royal Flush - De hoogste combinatie. De speler heeft van dezelfde suit de volgende opeenvolgende kaarten: tien - boer - vrouw- koning - aas.

Copyright 2014-2018 CasinoXL.nl - Privacy policy - Disclaimer

  • CasinoXL facebook
  • CasinoXL twitter